Hverdagen

Vil du arbejde med mennesker?
Vi tager udgangspunkt i læren om mennesker i alle aldre – dog handler det mest børn og ældre.
Vi beskæftiger os med menneskets udvikling fra barn til voksen og gammel. Vi lærer om omsorg og pleje af børn og ældre – og om pædagogik, social og sundhedsområdet som et arbejde.
Hver uge har vi besøg af en gruppe børn fra en lokal børnehave, som vi laver både kreative aktiviteter og fysiske aktiviteter med. Det er meget lærerigt at være sammen med børn. Man lærer meget om børns udvikling, leg og generel pædagogik og ikke mindst lærer man meget om sig selv.
En gang om ugen er vi ligeledes gæster i en lokal børnehave, hvor vi indgår i de tilrettelagte aktiviteter for børnene i institutionen.
Vi bruger meget tid på at tale sammen, og vi er ofte kreative; sy, tegne og producere varer til salg i små boder, som vi jævnligt slår op rundt i Odder.
Vi står for arrangementer, underholdning og udsmykning på vores egen skole til f.eks. julefrokost, motionsdag og sommerfest.
På værkstedet lærer eleverne også om sund kost og om motion. Vi vinterhalvåret – fra oktober til april – går vi to gange om ugen til fitnesstræning, eller går en tur i naturen. Vi læser nyheder og diskuterer det, vi læser.


Hvad kan du bruge det til?

De elever, der har et ønske om at uddanne sig indenfor pædagogik eller social- og sundhedsområdet tilbydes et kombinationsforløb på SOSU skolen i Aarhus, som varer 3 uger. Det er en god måde at lære mere om, hvad disse uddannelser indeholder. Mange af eleverne går direkte videre til grundforløb 1 eller 2 på forskellige erhvervsuddannelser, som SOSU hjælper, pædagogisk assistent, klinikassistent m.fl. – nogle optages på PAU (Pædagogisk Assistent Uddannelse). Andre tager videre på HF, KUU, EGU eller andet…

Pædagogik og sundhed

Julie Heidelbach Hermann

Værkstedsleder pædagogik og sundhed

Kontakt mobil 5190 3958 eller mail sosu@odderpro.dk