Tilbud

Mange muligheder

  • Er du uafklaret? Så kan du prøve forskellige fag, hvis du ikke er afklaret endnu.
  • Ved du godt, hvad du vil – men opfylder ikke kravene? Hvis du godt ved, hvilken uddannelse du gerne vil tage, men mangler karakterene (mindst 02 i dansk og matematik) for at kunne starte, så kan du nå det hos os. Det kræver, at du følger undervisningen i disse fag, som hos os hænger nøje sammen med de ting, du beskæftiger dig med i dit værksted.
  • Bliv klar til optagelsesprøven til EUD. Hvis du vil søge ind på grundforløb 2, kan du gå op til en prøve, der giver dig adgang til grundforløb 2. Hos os kan du lære det, der kræves for at klare denne prøve.
  • Ved du godt, hvad ud vil – og opfylder adgangskravene til grundforløbene? Hvis du ved, hvad du gerne vil uddanne dig til og har folkeskolens afgangsprøve med mindst 02 i dansk og matematik, så kan du blive fagligt dygtigere og gennem praktik finde en mester, så du efter grundforløbet kan komme videre i hovedforløbet.
  • Undervisning i dansk og matematik sker i små hold og er tilrettelagt sådan, at meget af det, der undervises i er taget fra det praktiske arbejde ude i værkstederne: teori og praksis hænger sammen!