dagligdagen

Praktisk info

Mødetider/pauser

Fra mandag til torsdag er mødetiden fra kl. 8.00 til 15.00

Fredag fra kl. 8.00 til 12.00, med mindre der er mødepligt til arrangementer,
som f.eks. filmklubben. Der vil løbende blive opdateret på vores kalender på www.odderpro.dk

Alle har mødepligt hver dag.

Har du brug for at få fri, skal det forinden aftales med din lærer.

Pauser
Mandag til torsdag kl. 10.00 – 10.15
Mandag til torsdag kl. 12.30 – 13.00
Fredag kl. 10.00 – 10.30

Mobiltelefoner må kun være tændt i pauserne.

Du kan se oplysninger om ferier og fridage i kalenderen


Sygdom/fri

Ved sygdom skal du ringe til din lærer første sygedag mellem 8 til 9.
Du får udleveret din lærers mobilnummer.
Du kan også ringe via 86 54 42 00 og blive stillet om.

Er du syg mere end en dag, skal du ringe hver 2. dag,
dog altid mandag.

Bliver du væk uden at give besked, bliver det betragtet som udeblivelse,
og du bliver trukket i skoleydelse.

Køretimer, lægebesøg og lignende skal som hovedregel planlægges udenfor skoletiden.
I særdeleshed skal køretimer lægges udenfor mødetiden på skolen.
Lægebesøg kan undtagelsesvis ske i skoletiden, hvis ikke andet er muligt.
Deltagelse i familiære sammenkomster, fødselsdage og lignende skal ske for egen regning,
dvs. uden skoleydelse i de timer, hvor deltageren er fraværende.


Løn

Du får løn (skoleydelse) på en produktionsskole

Fra 1. januar 2018 gælder følgende takster for elevløn (skoleydelse). Læg mærke til at skoleydelsen er blevet forhøjet i forhold til året 2017.

  • Over 18 årige, som er udeboende, får kr. 1440 pr. uge *
  • Over 18 årige, som er hjemmeboende, får kr. 621 pr. uge **
  • Under 18 årige får kr. 358 pr. uge**

*Der skal trækkes indkomstskat fra skoleydelsen inden den udbetales.

**Hvis du ikke har anden indkomst, vil du ikke skulle betale skat, da du med den lave ydelse ikke når loftet for den skattefrie indkomst.

Du er bagudlønnet og lønnen bliver udbetalt hver anden fredag i ulige uger.

Ulovligt fravær bliver fratrukket i skoleydelsen.

Der udbetales skoleydelse, også når skolen er lukket på grund af helligdage, ferie og fridage
– forudsat at du har optjent timer. Det sker f
x. gennem deltagelse i arrangementer (film) og aktivitetsdage.


Madordning

Når du går på skolen, er du automatisk med i vores madordning.

Beløbet er pr. uge og dækker formiddagsmad, frokost og kaffe/the. 

  • Alle elever over 18 år, som er udeboende, betaler 120 kr. pr. uge
  • Alle elever over 18 år, som er hjemmeboende, betaler 110 kr. pr. uge
  • Alle elever under 18 år betaler 80 kr. pr. uge

Kaffe/the
Kl. 7.45-8.00 kan du møde ind og få en kop kaffe/the 

10-pause
Kl. 10.00-10.15 er der nybagt brød m.v. i kantinen samt kaffe/the.

Frokost
Kl. 12.30-13.00 frokostpause.
Vi serverer hver dag varm mad med diverse tilbehør. 

Alle skal være i kantinen fra kl. 12.30 til 12.45. 
Fælles beskeder bliver givet i spisepausen.


Bus/togkort

Elever der går på Odder Produktionsskole kan købe et ungdomskort, der giver ubegrænset
adgang til al offentlig transport alle ugens dage inden for takstområde Midttrafik Øst.

Bor du udenfor Midttrafik Øst, vil du automatisk få de ekstra zoner du har brug for uden merpris.

Kortet koster ca. 368 kr. pr. måned (12,25 kr. pr. gyldighedsdag) og bestilles kvartalsvis.

Kortet bestilles på: www.ungdomskort.dk

Hav følgende klar, når du bestiller:

  • Et vellignende digitalt ansigtsfoto af dig selv
  • En aktiv mailadresse
  • Navnet på din skole
  • En Nem-Id i dit eget navn

Midttrafik Omraadekort Ung


Rygning

Rygning er kun tilladt udendørs, efter aftale med din lærer.


Alkohol og narkotika

Det er forbudt at medbringe eller indtage alkohol eller euforiserende stoffer på skolen
og i forbindelse med ekskursioner.

Du har mulighed for at få vejledning hos en misbrugskonsulent efter aftale.


Elevrådet

Eleverne på skolen vælger repræsentanter til skolens elevråd.
Vi forsøger at have en repræsentant fra hvert værksted.