Hvorfor produktionsskole?

Der kan være mange grunde til, at du overvejer en produktionsskole, f.eks.

Du troede du ville være tømrer, men grundforløbet var ikke noget for dig af den ene eller anden grund. Og nu står du der… uden skole.

Du mangler lidt i dansk eller matematik. Måske for at komme ind på grundforløb, eller for at kunne klare overgangen til hovedforløb.

Det var ikke lige til at få det job, du troede du skulle have, og nu trækker sofaen for meget. Og måske vil du egentlig også gerne have lidt mere vejledning og viden om, hvad du skal.

… og nogen gange, er livet bare lidt svært, og du har behov for en hånd, der både kan hjælpe og skubbe.

Hverdagen på vores skole tager udgangspunk i praktisk arbejde. Både i forhold til kunder, eller i forhold til de ting, der skal laves på skolen. Dvs. det er relevant, de du laver og at der løbende bliver snakket om, hvordan og hvorfor vi gør noget på bestemte måder. Det er med til at give dig en god forståelse af forskellige fagligheder som f.eks. håndværk, grafisk/it og pædagogik og sundhed. Noget, du kan bruge både indenfor EUD uddannelserne og til et fremtidigt arbejde eller uddannelse.

Vi tilbyder målrettede forløb, der fører dig frem til et grundforløb, EUD 1 eller 2.

Ugentlig vejledning FGU

FGU Sydøstjylland i Odder har åben vejledning hver torsdag mellem 11-12,

Ring på 8654 4200

Læs mere på fgusoj.dk


Kontakt Odder Produktionsskole omkring forhold med overgang til FGU

  • Vi har løbende optag, hvilket betyder, at du kan starte på alle tidspunkter af året.
  • Du kan komme direkte fra folkeskolen, fra et job eller fra afbrudt uddannelse.
  • Du kan gå på produktionsskole i op til et år.
  • Du kan selv vælge den produktionsskole du vil gå på
    – uanset hvilken kommune du bor i.

Hvis du overvejer at starte hos os, skal du henvende dig hos din lokale UU-vejleder i Ungdommens Uddannelsesvejledning, for at blive godkendt til produktionsskole.
UU-vejlederen udarbejder en såkaldt ”Målgruppevurdering” til dig, som skal afleveres til skolen. I Odder Kommune er det Tina Plejdrup, tlf. 8780 4032

Er du i tvivl om hvem din UU-vejleder er, så kan du finde ud af det inde på følgende webside: www.minvejleder.dk

Du kan også besøge skolen først, for at danne dig et indtryk og derefter henvende dig til UU vejlederen.

Om produktionsskoler

Lov om produktionsskoler anviser nogle forudsætninger for at kunne blive optaget på en produktionsskole:

  • Du må endnu ikke være fyldt 25 år
  • Ikke have gennemført (afsluttet) en hel ungdomsuddannelse
  • Du skal have opfyldt din undervisningspligt (9 års skolegang)
  • Du skal have brug for vejledning i forhold til arbejde og uddannelse

Link til “lov om produktionsskoler” (Lov om produktionsskoler)

§ 1. Produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion.
Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse, eller har afbrudt en ungdomsuddannelse.

Et produktionsskoleforløb alene er ikke et kompetencegivende undervisningstilbud.