EGU 

Erhvervsgrunduddannelsen, EGU, er en toårig praktisk uddannelse, som Odder Produktionsskole kan tilbyde. Halvandet år af uddannelsen bruges i praktik i en virksomhed eller institution, resten – et halvt år – er til den mere teoretiske del. Det kan være som korte kurser, ugentlige timer eller et længere undervisningsforløb.

I praktiktiden svarer lønnen til det, en første års lærling får. På offentlige arbejdspladser gælder en særlig takst.

 

STU

Den særligt tilrettelagte uddannelse, STU, er for unge under 25 år og varer tre år. Det er hjemmekommunen, der bevilliger STU.

På Odder Produktionsskole er uddannelsen tilrettelagt efter den enkelte unges behov.

Vi tilbyder tre retninger: servicefag indenfor mad, ernæring og sundhed – det pædagogiske område, omsorg og børn – og håndværk med dele fra træ- og metalbranchen.

Forsørgelsen under STU er en kommunal forpligtelse.

Her kan du hente vores  STU folder